REGLAMENT PER EL ANY 2013            
      C.C.TORELLÓ                   
                     C/ Manlleu 40

            08570 Torelló

           Tel: 93 859 38 02


C.Elec:         cctorello@gmail.com


Blog:             http://cctorello.blogspot.com


facebook:    http://www.facebook.com/Club Ciclista Torello


REGLAMENT PER L’ANY 2013

Per participar en les activitats del C.C.TORELLÓ, s’ha de ser
soci i tenir LLICENCIA FEDERATIVA

                                                                              LA JUNTA

                               PRESIDENT                                                       ALEX GARCIA
                               SOT - PRESIDENT                                            ANNA Mª CID
                               TRESORER - SECRETARI                             JOSEP CASADO
                            VOCAL                                                                GERMÁN VELA                                                                                              VOCAL                                                                JOSÉ LUIS GOMEZ
VOCAL                                                                RAMON JULIAN
VOCAL                                                                JOAN VELA
VOCAL                                                                JUAN GACIO
                                                              
Les activitats del  XXVIII Campionat d’Excursions del C. C. Torelló, comencen el dia 3 Març fins el 27 Octubre 2013.

Des de el dia 7 de Abril 2013 es aconsellable portar el mallot del club dels últims anys.

*- Les sortides es faran a la GASOLINERA GALP a l’hora que posa el calendari.
*- Els socis de poblacions veïnes en cas que l’excursió passi pel seu lloc de residència es podrà reintegrar al grup.
*- Lloc d’esperar a l’arribada de la excursió: VILASECA, ESCLAT (Torelló), GASOLINERA GALP (Torelló), i BAR    COOPERATIVA ( St. Pere Torelló).
*  El participant a les excursions estan obligat a portar casc.
*- En el lloc de la arribada s’haurà d’esperar al últim corredor.
*- El dia 23 de Novembre es farà el sopar de fi temporada.
*- El C. C. TORELLÓ proporcionarà als socis els calendaris de marxes cicloturisme i de carreres de la temporada 2013
      
  NOTA INFORMATIVA:

*- El Club Ciclista Torelló no es fa responsable de les infraccions de transit que facin els participants en les excursions, ni de les sancions imposades per part de la policia de transit.
*- El C.C.Torelló te mallots i culots nous del Club Ciclista Torelló cal anar a:  Bi6  C/ Congost, 15, Tel: 93 859 63 76
 *- El club farà la carrera de la  IX XALLENGE CATALANA DE VETERANS el dia 21 de Juliol, i la  V CARRERA
     INFANTIL de ( carretera )  el dia 20 d’abril., i col·laborarà amb la marxa de REMENCES 2013, el 12 de Maig.
*- Es aconsellable  portar el mallot del C. C. TORELLÓ en les Marxes cicloturistes
*- El codi de circulació diu que es obligatori el casc, llums als túnels i roba amb tires refractant
*- Per la tramitació de les llicències federatives així com per demanar  roba del C.C.TORELLÓ, calendaris de curses etc. cal       anar o trucar al tel. 93 859 38 02 de JOSEP CASADO C/ MANLLEU, 40.( PERRUQUERIA PER  L’HOME STIL ).
      
 *- La tramitació de las llicencies es farà fins el 31 de Març 2013 ( mes enllà caldrà pagar els pors a part)


LA JUNTA ES RESERVA EL DRET DE CANVIAR QUANSEVOL ACTIVITAT DEL C.C.TORELLÓ QUAN PER CAUSES DE FORÇA MAJOR    AIXÍ ES CREGUI CONVENIEN PER A TOTS.

Torelló, a 15 de Febrer del 2013

LA JUNTA